Huijbregts Bouwadvies

Oplevering

Nadat een verbouwing of een nieuwbouw gereed is volgt er een oplevering. Bij een oplevering vindt een controle plaats op de uitgevoerde werkzaamheden. Er wordt vastgesteld of deze volgens de afspraken zijn uitgevoerd. Gekeken wordt naar de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en naar eventuele gebreken.

Bij nieuwbouw maar ook bij een verbouwing zijn er vrijwel altijd wel een paar gebreken of tekortkomingen te constateren.

Wij begeleiden u indien u dat wenst bij de oplevering en verzorgen door middel van een rapportage een precieze opgave van de geconstateerde gebreken.
Na de oplevering heeft de aannemer nog een voorafgestelde tijdslimiet om het geconstateerde te herstellen. 

block top

Bouwadvies

Als opdrachtgever krijgt u te maken met verschillende partijen, overheid, een architect, aannemers en onderaannemers. Tijdens een complex en intensief bouwproject spreken al deze partijen hun eigen taal. Wij kunnen u adviseren zodat de juiste partijen bij elkaar komen.


» naar bouwadvies